Past litters

Geboren am:  Jan 1, 2016

Hier möchten wir Ihnen einige unserer Welpen aus vergangenen Würfen vorstellenTANJA SCHUMANN
Amselgrunde 1a
14822 Borkheide

FON: + 49 (0) 33845 30 600
FAX: + 49 (0) 33845 30 196

Mail: tanjavet@gmx.de
© du château noblesse 2015 - All Rights reserved - - IMPRESSUM - Webdesign RomanticART -